Home » Uitleg Belastingadviseur
 

Inhoudsopgave

Wat doet een belastingadviseur?

Eenvoudig gezegd: hij geeft advies over belastingen.
Maar zo simpel is het niet. Allerlei administratieve en andere bedrijfsprocessen kunnen gevolgen hebben voor de belastingheffing of de belastingaangifte. U vraagt dus eigenlijk van een belastingadviseur dat hij inzicht heeft in deze processen. Kennis van uw branche helpt daarbij. En natuurlijk moet hij alles van belastingen weten.

Soms beperkt een belastingadviseur zich tot administratieve en andere bedrijfsprocessen. Vaker biedt hij ook andere financieel-administratieve diensten aan. Deze diensten worden ook aangeboden door personen/kantoren, die zich geen belastingadviseur noemen. Voor iemand die deze wereld niet goed kent, is het allemaal nogal verwarrend.

Om deze verwarring wat minder te maken, omschrijven wij hieronder een aantal hoofdtaken:

Financiële administratie
Het vastleggen van de financiële gevolgen van bedrijfsactiviteiten. Hieronder vallen crediteuren-, debiteuren- en salarisadministratie, grootboek. Deze werkzaamheden worden verricht door een boekhouder of een administratiekantoor.

Financiële rapportage
Dit zijn de maand-, kwartaal- en jaarverslagen, Hieruit blijkt hoe de onderneming in de afgelopen periode heeft "gedraaid" en hoe de financiële positie nu is. Deze werkzaamheden worden verricht door het hoofd administratie, de financieel manager, een administratiekantoor of de accountant.

Controle van de financiële administratie
Deze controle houdt in dat er wordt nagegaan of de in de administratie vastgelegde gegevens een juist beeld geven van de werkelijkheid. Deze controle wordt uitgevoerd door de controller of de accountant.

Financieel management
Beleidsbeslissingen zijn onder meer gebaseerd op financiële gegevens. Het is de taak van de financieel manager om de bedrijfsleiding van deze gegevens te voorzien. Dit kan ook door de accountant worden gedaan.

Accountantsverklaring
Sommige bedrijven en instellingen zijn controleplichtig. Dat houdt in dat zij bij hun jaarrekening een verklaring van een accountant moeten overleggen omtrent de juistheid van de jaarrekening.

De belastingadviseur kan dus bij alle hierboven genoemde taken advies geven. Hij kan eventueel deze taken ook zelf verrichten (of zijn kantoor kan die taken verzorgen). Voor het afgeven van een accountantsverklaring dient hij tevens accountant te zijn met certificeringsbevoegdheid.

 Copyright belastingadviseur.nl 2024 • Colofon • Concept Plan de Campagne • Webdevelopment greenmedia